ƏBA-QƏBA

ər. əba qəba – üst geyimi

Mollaların geydiyi uzun paltar, cübbə, don. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Yaxşısı budur ki, bu əba-qəbanı geyib buradan çıx get. (“Koroğlunun İstanbul səfəri”)

ƏBA ƏRƏB
ƏBRİŞİM FARS