ƏBRU FARS

Qaş.

Qurban olum sinəndəki turunca,

Yetir sən dəstimi damana, Gülgəz!

Aytək şölə salıb ayna qabağın,

Əbruların bənzər kamana, Gülgəz!

                                   (“Abbas və Gülgəz”)

                                          *

Sinəyə, sima gərdənə tökülüb gəysuların,

Bənzəyir dörd gecəlik göydə aya əbruların.

                                              (“Dilsuz və Xəzangül”)

ƏBRİŞİM FARS
ƏBRU FARS

Digər lüğətlərdə