ƏCƏM

ə. 1) ərəblərə aid olmayan, qeyri-ərəb; 2) İran ölkəsi.

ƏCƏLL
ƏCƏMƏ

Digər lüğətlərdə