ƏCR ƏRƏB

Bir iş müqabilində verilən əvəz; qarşılıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) 

İndi gərək mən tez şəhərə qayıdam ki, həm asılanda orada olam, həm də basdırılanda hərəsinin qəbrinə bir qara daş atam ki, Allah o dünyada mənə əcri-xeyir versin. (“Durna teli”)

ƏCR ƏRƏB
ƏCRİNİ ÇƏKMƏK

Digər lüğətlərdə