ƏRƏFƏ

ə. 1) qurban bayramından əvvəlki gün; bayram axşamı; 2) bir işin görülməsinə qədər qalan az zaman.

ƏRƏFAT
ƏRƏQ

Digər lüğətlərdə