ƏRGƏNLİK

Qadının kişiyə hədiyyəsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏRGƏN
ƏRĞƏVAN FARS

Digər lüğətlərdə