ƏRK

ƏRK1

f. iç qala, möhkəm hasar.

ƏRK2

ə. yaxınlıq münasibəti, sərbəst davranma.

ƏRİZƏ
ƏRKAN

Digər lüğətlərdə