ƏRZANİ FARS

Lütf, yaxşılıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏRZAN
ƏRZANİ QILMAQ