ƏZA

ƏZA1

ə. 1) əziyyət, incitmə, cəfa; 2) zərər, ziyan.

ƏZA2

ə. 1) təsəlli, təskinlik; 2) səbr, dözüm; 3) yas, taziyə.

Ə’ZA’

ə. «üzv» c. 1) üzvlər; 2) t. bədən üzvü, orqan.

ƏYYAŞ
ƏZAB

Digər lüğətlərdə