ƏZAB

ə. işgəncə, əziyyət. Əzabi-əlim böyük dərd.

ƏZA
ƏZAF

Digər lüğətlərdə