TABAŞİRLİ

sif.
1. Tabaşir tozu qonmuş, tabaşirə bulanmış. Əlləri bütün tabaşirlidir.
2. Tərkibində tabaşir olan. Tabaşirli məhlul.
□ Tabaşirli kağız – üzərinə ağ yapışqan rəngi çəkilmiş kağız.
TABAŞİR
TABE

Digər lüğətlərdə