TEL₃

“Teleqram” sözünün qısaltması.
[Hacı Salman:] Hacı əmin sənə qurban, bu teli bir oxu. N.Vəzirov.
[Göyçək Ümidə:] [Çiçək] getdi ki, nazirliyə vurduğu telin cavabını soruşsun. B.Bayramov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TEL I 1. TEL, SAÇ, TÜK 2. tel bax məftil 3. tel bax ləçək 2 II tel bax teleqram
  • TEL saç — zülf — kəkil
  • TEL sap — məftil — sim
TEL₁
TEL₂

Digər lüğətlərdə