AĞCA BÜRCLÜ

Bürcü ağ olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞCA
AĞCA SAZ