AĞU

Bax: ağı.

Ürəyimdə çoxdu qəmlər, acılar,

Ağular mənimki, bal sizin olsun!

                                     (“Əsli və Kərəm”)

AĞRILMAQ
AĞU1

Digər lüğətlərdə