ABIZƏR

zər sahibi, qızılın yiyəsi. Acal uca, yüksək; mərhəmətli; xoca, müəllim, ustad.
ABIŞ
ABİ