Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • AFAT

  gözəllər; bədbəxtlik, fəlakət; müsibətlər

  Tam oxu »
 • AFDİL

  üstün, artıq, çox gözəl

  Tam oxu »
 • AFƏRBƏY

  işıqlı bəy (bax: Afər); "Afər bəy" adındandır

  Tam oxu »
 • AFƏRXAN

  işıqlı xan; "Afər xan" adındandır

  Tam oxu »
 • AFƏRŞAD

  yaradandan törəyən; Günəş övladı

  Tam oxu »
 • AFƏTDİN

  dinin gözəlliyi, cazibədarlığı, rəngarəngliyi

  Tam oxu »
 • AFİF

  bax: Əfif, Əfifə

  Tam oxu »
 • AFİFƏ

  bax: Əfif, Əfifə

  Tam oxu »
 • AFİK

  dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn

  Tam oxu »
 • AFİQ

  dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn

  Tam oxu »
 • AFİQƏ

  dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn

  Tam oxu »
 • AFİL

  çıxan Günəş, doğan Günəş

  Tam oxu »
 • AFİLƏ

  çıxan Günəş, doğan Günəş

  Tam oxu »
 • AFİYƏ

  dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn

  Tam oxu »
 • AFİYƏDDİN

  dinin sağlamlığı; atəşin qəlbli; dinin gücü, qüvvəsi

  Tam oxu »
 • AFİZ

  «Hafiz» adının (bax) təhrif olunmuş forması

  Tam oxu »
 • AFİZƏ

  «Hafiz» adının (bax) təhrif olunmuş forması

  Tam oxu »
 • AFLAN

  bəfər (fərqli), işıqlı; nurlu

  Tam oxu »
 • AFRAZ

  məğrur, lovğa; yüksək, uca

  Tam oxu »
 • AFŞAR

  çevik, ovçuluğu sevən; qədim türk tayfalarından biri

  Tam oxu »
 • AFŞAR

  çevik, cəld; ovçuluğu sevən (Oğuz tayfalarından birinin adı)

  Tam oxu »
 • AFŞİN

  döyüş zamanı istifadə olunan geyim, süngü, silah. Keçmiş Türküstanda hökmdar titulu

  Tam oxu »
 • AFTANDİL

  günəş ürəkli, atəşin qəlbli

  Tam oxu »
 • AFTİL

  üstün, artıq, çox gözəl

  Tam oxu »
 • AFYƏDDİN

  dinin sağlamlığı; atəşin qəlbli; dinin gücü, qüvvəsi

  Tam oxu »
 • AGAH

  bilən, xəbərdar, gözüaçıq, ayıq

  Tam oxu »
 • AĞA

  böyük, cənab, sahib; seyid (İranda məmur adlarına artırılır). Bir sıra türk xalqlarında «aka», «əkə» şəklində də işlənir

  Tam oxu »
 • AĞABABA

  böyük baba (Ata tərəfdən babaya müraciət forması)

  Tam oxu »
 • AĞABAĞIR

  ağa, cənab, böyük, ağsaqqal Bağır

  Tam oxu »
 • AĞABALA

  ağa oğlu, ağa balası; ağa kimi oğul

  Tam oxu »
 • AĞABBA

  böyük baba (Ata tərəfdən babaya müraciət forması)

  Tam oxu »
 • AĞABƏŞİR

  «ağa» (böyük) və «Bəşir» (xoş xəbər gətirən) sözlərindən düzəlmiş, «böyük müjdəçi» mənasındadır

  Tam oxu »
 • AĞABƏY

  böyük bəy, böyük qardaş; bəyzadələrin tərbiyəçisi; hökmdar

  Tam oxu »
 • AĞABUTA

  «ağa» (böyük) və «buta» (qönçə, naxış) sözlərindən düzəlmiş, «qiymətli naxış», «ilahi bəxşiş» mənasındadır

  Tam oxu »
 • AĞACABBAR

  bax: Ağa və Cabbar

  Tam oxu »
 • AĞACAN

  ağa, can; əziz ağa; böyük adam

  Tam oxu »
 • AĞACƏFƏR

  bax: Ağa və Cəfər

  Tam oxu »
 • AĞADADAŞ

  böyük qardaş

  Tam oxu »
 • AĞADAYI

  hörmət əlaməti olaraq böyük dayıya verilən ad

  Tam oxu »
 • AĞADDİN

  Ağa Əddin ("ağa" və "Seyfəddin, Sədrəddin, Ələddin" qəbilindən olan adların "Əddin" ixtisar variantı əsasında yaranmışdır

  Tam oxu »
 • AĞADƏDƏ

  ata və ananın atasına hörmət əlaməti olaraq verilən ad

  Tam oxu »
 • AĞAƏDDİN

  Ağa Əddin ("ağa" və "Seyfəddin, Sədrəddin, Ələddin" qəbilindən olan adların "Əddin" ixtisar variantı əsasında yaranmışdır

  Tam oxu »
 • AĞAƏLİ

  Ağa Əli, böyük Əli

  Tam oxu »
 • AĞAƏMİ

  böyük əmi; ağa kimi əmi

  Tam oxu »
 • AĞAƏZİZ

  istəkli cənab; sevimli oğlan

  Tam oxu »
 • AĞAGÜL

  ağaya layiq gül, ağa gülü; ağa oğlu, ağaya layiq oğul

  Tam oxu »
 • AĞAGÜN

  ağa günü, böyük gün; ağa doğulan gün

  Tam oxu »
 • AĞAHƏSƏN

  bax: Ağa və Həsən

  Tam oxu »
 • AĞAHÜSEY

  bax: Ağa və Hüseyn

  Tam oxu »
 • AĞAXAN

  böyük hökmdar, baş xan; yol göstərən

  Tam oxu »