Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • AKIM

  cərəyan, gediş, hərəkət

  Tam oxu »
 • AKİF

  çalışqan, səyli, diqqətli

  Tam oxu »
 • AKİFƏ

  çalışqan, səyli, diqqətli

  Tam oxu »
 • AKİM

  karvanbaşı

  Tam oxu »
 • AKİMƏ

  karvanbaşı

  Tam oxu »
 • AKŞİN

  ağ şin (şono-qurd), böyük qurd; ağ oğlan

  Tam oxu »
 • AQİF

  yalvaran; çalışan; ibadət üçün seçilən

  Tam oxu »
 • AQİFƏ

  yalvaran; çalışan; ibadət üçün seçilən

  Tam oxu »
 • AQİL

  ağıllı, dərrakəli,müdrik

  Tam oxu »
 • AQİLƏ

  ağıllı, dərrakəli,müdrik

  Tam oxu »
 • AQŞİN

  ağ şin (şono-qurd), böyük qurd; ağ oğlan

  Tam oxu »
 • AQTAY

  ağ dağ; çılpaq dağ; böyük dağ

  Tam oxu »
 • ALABƏY

  iri, böyük bəy (oğlan)

  Tam oxu »
 • ALAXAN

  iri, böyük xan (oğlan)

  Tam oxu »
 • ALAN

  meydan, sahə, düz sahə, ovalıq, düzənlik, alıcı; zəbt edən

  Tam oxu »
 • ALANƏR

  iri, böyük dağ; dəvə; böyük kişi

  Tam oxu »
 • ALAR

  yetkinləşmək; çəmənlik; tayfa adı

  Tam oxu »
 • ALATAY

  iri, böyük dağ; dağ gövdəli kişi, oğlan

  Tam oxu »
 • ALAY

  alan, tutan; polk, alay; polkovnik

  Tam oxu »
 • ALAYXAN

  alayın xanı; ordu xanı; alay komandiri

  Tam oxu »
 • ALAYMİR

  alay əmiri, ordu əmiri; alay komandiri

  Tam oxu »
 • ALDAR

  m. şöhrət, ad-san; t. ağıllı, fəndgir

  Tam oxu »
 • ALDƏDƏ

  bax: Ali və Dədə; ulu Dədə; dədə nəsli

  Tam oxu »
 • ALDƏMİR

  qırmızı dəmir, qızmar dəmir, yandıran

  Tam oxu »
 • ALƏM

  kainat, dünya, yer kürəsi

  Tam oxu »
 • ALƏMƏ

  kainat, dünya, yer kürəsi

  Tam oxu »
 • ALƏMGİR

  aləmi əhatə edən, dünyanı tutan, dünyagir

  Tam oxu »
 • ALƏMŞAH

  aləmin şahı, dünyanın hökmdarı

  Tam oxu »
 • ALXAN

  "Alı xan" ad birləşməsinin ixtisar forması

  Tam oxu »
 • ALXANƏ

  "Alı xan" ad birləşməsinin ixtisar forması

  Tam oxu »
 • ALXAS

  yüksək dərəcədə arzulanan; xüsusi adam; şıltaq, nadinc

  Tam oxu »
 • ALXAZ

  yüksək dərəcədə arzulanan; xüsusi adam; şıltaq, nadinc

  Tam oxu »
 • ALI

  "Əli" adının türkləşmiş forması; alan, tutan igid

  Tam oxu »
 • ALICA

  "Alı" və ya "Əli" ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • ALICAN

  "Alı"nın əzizləmə forması; böyük ürək sahibi; əziz oğlan

  Tam oxu »
 • ALIXAN

  "Alı xan" ad birləşməsinin ixtisar forması

  Tam oxu »
 • ALIKİŞİ

  Alı kişi; Alıya bənzər, Alı kimi oğul

  Tam oxu »
 • ALIMƏMMƏD

  "Əli" və "Məmməd" adlarından yaranmışdır

  Tam oxu »
 • ALIPAŞA

  uca, yüksək paşa (baş ağa)

  Tam oxu »
 • ALIŞ

  tərkibində "Alı" olan mürəkkəb isimlərin əzizləmə forması; nəzir-niyazla pay alınmış

  Tam oxu »
 • ALIŞAN

  "Əli şanı" birləşməsindən yaranmış, "Əli şanlı, Əli kimi şanlı” mənasındadır

  Tam oxu »
 • ALİ

  bax: Əli; uca, yüksək, ən yüksək

  Tam oxu »
 • ALİDƏDƏ

  bax: Ali və Dədə; ulu Dədə; dədə nəsli

  Tam oxu »
 • ALİK

  "Əli" və tərkibində "Əli" adı olan mürəkkəb isimlərin əzizləmə və qısaltma forması. (Rus dilinin təsiri ilə yaranmışdır)

  Tam oxu »
 • ALİM

  elmli, bilikli, araşdırıcı,bilən

  Tam oxu »
 • ALİMƏ

  elmli, bilikli, araşdırıcı,bilən

  Tam oxu »
 • ALİMŞAH

  bax: Alim və Şah; elmli, bilikli şah

  Tam oxu »
 • ALİŞAN

  "Əli şanı" birləşməsindən yaranmış, "Əli şanlı, Əli kimi şanlı” mənasındadır

  Tam oxu »
 • ALQAYIT

  "Əli//Alı, qayıt! " cümləsindən yaranmışdır; t. al və qayıt; qalib, qayıt

  Tam oxu »
 • ALQIŞ

  "alqışlamaq" felindən yaranmışdır

  Tam oxu »