Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • AMAL

  əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran

  Tam oxu »
 • AMALƏ

  əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran

  Tam oxu »
 • AMALXAN

  bax: Amal və Xan; arzu edilən xan

  Tam oxu »
 • AMALİYA

  əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran

  Tam oxu »
 • AMALYA

  əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran

  Tam oxu »
 • AMAN

  rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam

  Tam oxu »
 • AMANA

  rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam

  Tam oxu »
 • AMANƏ

  rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam

  Tam oxu »
 • AMANGƏLDİ

  bağışlanan doğuldu, rəhm olunan gəldi

  Tam oxu »
 • AMANXAN

  bax: Aman və Xan; bağışlayan xan

  Tam oxu »
 • AMANULLA

  Allahın mərhəməti, Tanrının etimadı

  Tam oxu »
 • AMAR

  sakit, xoşbəxt, qayğısız

  Tam oxu »
 • AMAŞ

  q.t. "Amaçur" adının qısaldılmış forması (çur-hərbi titul, sərkərdə)

  Tam oxu »
 • AMƏN

  rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam

  Tam oxu »
 • AMİD

  ağsaqqal, başçı, rəis; ağbirçək

  Tam oxu »
 • AMİDƏ

  ağsaqqal, başçı, rəis; ağbirçək

  Tam oxu »
 • AMİL

  tapşırığa əməl edən, icraçı; vəkil edilmiş

  Tam oxu »
 • AMİLƏ

  tapşırığa əməl edən, icraçı; vəkil edilmiş

  Tam oxu »
 • AMİN

  təhlükəsiz; "Ay Allah, qəbul et!"

  Tam oxu »
 • AMİNƏ

  təhlükəsiz; "Ay Allah, qəbul et!"

  Tam oxu »
 • AMİR

  buyuran, əmr edən; başçı, böyük

  Tam oxu »
 • AMİRƏ

  buyuran, əmr edən; başçı, böyük

  Tam oxu »
 • AMİYƏT

  sadə adamlar, kütləyə aid olan

  Tam oxu »
 • AMRAH

  sevimli (qədim türk adlarındandır); sevgili, dost

  Tam oxu »
 • AMRAK

  sevimli (qədim türk adlarındandır); sevgili, dost

  Tam oxu »
 • AMUL

  sakit, mülayim; nəzakətli, intizamlı, ədəbli

  Tam oxu »
 • AMULƏ

  sakit, mülayim; nəzakətli, intizamlı, ədəbli

  Tam oxu »
 • AMUR

  Məhəbbət ilahəsi (Qədim Roma); iri çay. Anan başa düşən, anlayan, qanan, yada salan

  Tam oxu »
 • AMURƏ

  Məhəbbət ilahəsi (Qədim Roma); iri çay. Anan başa düşən, anlayan, qanan, yada salan

  Tam oxu »
 • ANADOLU

  "şərq" mənasında olan Anadolu (Kiçik Asiyanın qədim adı) adının dəyişdirilmiş forması. "Anaddulu" deməkdir

  Tam oxu »
 • ANAR

  anlayar, başa düşər, yada salar

  Tam oxu »
 • ANARƏ

  anlayar, başa düşər, yada salar

  Tam oxu »
 • ANATOLLU

  "şərq" mənasında olan Anadolu (Kiçik Asiyanın qədim adı) adının dəyişdirilmiş forması. "Anaddulu" deməkdir

  Tam oxu »
 • ANLAR

  anlayar, başa düşər, düşünər

  Tam oxu »
 • APREL

  açmaq, tumurcuqlanma; Qriqoryan təqviminin dördüncü ayı

  Tam oxu »
 • ARABİL

  ara düzəldən, barışdıran; kəşfiyyatla məşğul olan

  Tam oxu »
 • ARABUL

  ara düzəldən, barışdıran; kəşfiyyatla məşğul olan

  Tam oxu »
 • ARAL

  ada; Asiyada yerləşən eyni adlı dənizin adındandır

  Tam oxu »
 • ARAN

  düz yer; təmkinlik, ağırlıq; eyni adlı ərazi adındandır

  Tam oxu »
 • ARARAT

  dağ adı: Ağrıdağ, Əyridağ, Kamal dağı, Nuh dağı da adlanır

  Tam oxu »
 • ARAT

  səpindən qabaq torpağın şumlanması; ərlər, hərbçilər; qorxmaz

  Tam oxu »
 • ARAZ

  ər, igid azlar (tayfa adı); su, çay; bağlı olan çay. " Araz" çayının adındandır

  Tam oxu »
 • ARAZALI

  Araz kimi coşqun Əli

  Tam oxu »
 • ARAZƏLİ

  Araz kimi coşqun Əli

  Tam oxu »
 • ARBAK

  ər, igid bəy; qəhrəman bəy; böyük qəhrəman

  Tam oxu »
 • ARGUN

  zəhmət, əmək, zəhmətli gün

  Tam oxu »
 • ARIMAN

  saf, təmiz, sağlam, düzgün adam

  Tam oxu »
 • ARISOY

  təmiz əsilli, sağlam nəsilli, əsli olan

  Tam oxu »
 • ARİF

  başadüşən, biləgən; xəbərdar

  Tam oxu »
 • ARİFƏ

  başadüşən, biləgən; xəbərdar

  Tam oxu »