Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • AD GÜNÜ

  övlud//Mövlüd// Mehlud//Meylud, Mövludə//Mehludə//Meyludə (ə.) doğum, doğuluş, doğulma; peyğəmbərin doğum günü, ad günü

  Tam oxu »
 • ADAXAN

  adanın xanı, hakimi, başçısı

  Tam oxu »
 • ADALAN

  şan-şöhrətə sahib olan, ad-san qazanan

  Tam oxu »
 • ADAM

  adam (ilk peyğəmbərin adı) mənasındadır, torpaq deməkdir

  Tam oxu »
 • ADAŞ

  eyni adlı şəxslər; omonim adlar

  Tam oxu »
 • ADAŞBƏY

  başqası ilə eyni ada malik olan bəy

  Tam oxu »
 • ADƏM

  adam (ilk peyğəmbərin adı) mənasındadır, torpaq deməkdir

  Tam oxu »
 • ADGÖZƏL

  adı gözəl olan

  Tam oxu »
 • ADGÜN

  adı gün kimi olan, günə bənzər. Adış "adı" komponentli adların əzizləmə forması. Adışad adı şad ("xan oğlu" titulu) olan

  Tam oxu »
 • ADIBABA

  adı Baba olan, babanın adını daşıyan

  Tam oxu »
 • ADIBALA

  adı Bala olan

  Tam oxu »
 • ADIBƏLLİ

  adı bəlli olan, adı şöhrətlənən. Adıbəy adı bəy olan, adı böyük olan

  Tam oxu »
 • ADIGÖZƏL

  adı gözəl olan

  Tam oxu »
 • ADIGÜN

  adı gün kimi olan, günə bənzər. Adış "adı" komponentli adların əzizləmə forması. Adışad adı şad ("xan oğlu" titulu) olan

  Tam oxu »
 • ADIŞİRİN

  adı şirin olan; şirin adlı

  Tam oxu »
 • ADIVAR

  ad-sanı olan, adı əbədi yaşayan

  Tam oxu »
 • ADİF

  şəfqətli, mehriban; meyl edən, sevən, bəyənən

  Tam oxu »
 • ADİFƏ

  şəfqətli, mehriban; meyl edən, sevən, bəyənən

  Tam oxu »
 • ADİKƏ

  əsli «ətiqə»dir və qədimdən qalmış əşya deməkdir

  Tam oxu »
 • ADİL

  ədalətli, insaflı

  Tam oxu »
 • ADİLƏ

  ədalətli, insaflı

  Tam oxu »
 • ADLI

  adı, sanı olan, şöhrətli, tanınmış adam

  Tam oxu »
 • ADLIBƏY

  adı, sanı olan bəy, tanınmış bəy

  Tam oxu »
 • ADLIXAN

  adı, sanı olan xan, tanınmış xan

  Tam oxu »
 • ADNAQULU

  adna cümə günü anadan olan; adnanın qulu

  Tam oxu »
 • ADNAN

  ərəb qəbilələrindən birinin adı; təmiz, "xalis ərəb" deməkdir; iki cənnət

  Tam oxu »
 • ADŞİRİN

  adı şirin olan; şirin adlı

  Tam oxu »
 • AFAT

  gözəllər; bədbəxtlik, fəlakət; müsibətlər

  Tam oxu »
 • AFDİL

  üstün, artıq, çox gözəl

  Tam oxu »
 • AFƏRBƏY

  işıqlı bəy (bax: Afər); "Afər bəy" adındandır

  Tam oxu »
 • AFƏRXAN

  işıqlı xan; "Afər xan" adındandır

  Tam oxu »
 • AFƏRŞAD

  yaradandan törəyən; Günəş övladı

  Tam oxu »
 • AFƏTDİN

  dinin gözəlliyi, cazibədarlığı, rəngarəngliyi

  Tam oxu »
 • AFİF

  bax: Əfif, Əfifə

  Tam oxu »
 • AFİFƏ

  bax: Əfif, Əfifə

  Tam oxu »
 • AFİK

  dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn

  Tam oxu »
 • AFİQ

  dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn

  Tam oxu »
 • AFİQƏ

  dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn

  Tam oxu »
 • AFİL

  çıxan Günəş, doğan Günəş

  Tam oxu »
 • AFİLƏ

  çıxan Günəş, doğan Günəş

  Tam oxu »
 • AFİYƏ

  dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn

  Tam oxu »
 • AFİYƏDDİN

  dinin sağlamlığı; atəşin qəlbli; dinin gücü, qüvvəsi

  Tam oxu »
 • AFİZ

  «Hafiz» adının (bax) təhrif olunmuş forması

  Tam oxu »
 • AFİZƏ

  «Hafiz» adının (bax) təhrif olunmuş forması

  Tam oxu »
 • AFLAN

  bəfər (fərqli), işıqlı; nurlu

  Tam oxu »
 • AFRAZ

  məğrur, lovğa; yüksək, uca

  Tam oxu »
 • AFŞAR

  çevik, ovçuluğu sevən; qədim türk tayfalarından biri

  Tam oxu »
 • AFŞAR

  çevik, cəld; ovçuluğu sevən (Oğuz tayfalarından birinin adı)

  Tam oxu »
 • AFŞİN

  döyüş zamanı istifadə olunan geyim, süngü, silah. Keçmiş Türküstanda hökmdar titulu

  Tam oxu »
 • AFTANDİL

  günəş ürəkli, atəşin qəlbli

  Tam oxu »