Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • AYAR

  ürəyiaçıq, gülərüzlü; itigözlü; məhsuldar

  Tam oxu »
 • AYATXAN

  "Ayət//Ayat xan" birləşməsindən yaranmışdır. "Ayat, Ayət" Ayələr ("Quran" ayələri) deməkdir

  Tam oxu »
 • AYATULLA

  Allahın nişanəsi, rəmzi; dini titul

  Tam oxu »
 • AYAZ

  qışda şaxtalı və aylı gecə; quru, şaxtalı, soyuq hava

  Tam oxu »
 • AYAZƏ

  qışda şaxtalı və aylı gecə; quru, şaxtalı, soyuq hava

  Tam oxu »
 • AYBƏK

  Ayın bəyi, əmiri, rəhbəri, gözəl, sevimli

  Tam oxu »
 • AYBƏY

  Ayın bəyi, əmiri, rəhbəri, gözəl, sevimli

  Tam oxu »
 • AYBƏYİ

  Ayın bəyi, əmiri, rəhbəri, gözəl, sevimli

  Tam oxu »
 • AYCAN

  Ay qədər; Aya bənzər can

  Tam oxu »
 • AYCANƏ

  Ay qədər; Aya bənzər can

  Tam oxu »
 • AYDƏMİR

  Ay kimi saf dəmir; möhkəm

  Tam oxu »
 • AYDIN

  Aydan törəyən; işıqlı, parlaq; bəlli; ziyalı, savadlı. Türkiyədə vilayət və şəhər adı

  Tam oxu »
 • AYƏTXAN

  "Ayət//Ayat xan" birləşməsindən yaranmışdır. "Ayat, Ayət" Ayələr ("Quran" ayələri) deməkdir

  Tam oxu »
 • AYƏTULLA

  Allahın nişanəsi, rəmzi; dini titul

  Tam oxu »
 • AYXAN

  Ay kimi xan (xanım); gözəl xan (ım)

  Tam oxu »
 • AYXANƏ

  Ay kimi xan (xanım); gözəl xan (ım)

  Tam oxu »
 • AYİN

  bəzək, zinət; rəsm, adət, qanun, dəb, üsul; mərasim və s

  Tam oxu »
 • AYİNƏ

  bəzək, zinət; rəsm, adət, qanun, dəb, üsul; mərasim və s

  Tam oxu »
 • AYMAN

  Ay adamı, Aydan olan; Ay kimi təmiz və gözəl adam

  Tam oxu »
 • AYMANƏ

  Ay adamı, Aydan olan; Ay kimi təmiz və gözəl adam

  Tam oxu »
 • AYNİ

  gözlə bağlı olan, gözə aid; oxşar, eyni olan; mahiyyət

  Tam oxu »
 • AYNİYƏ

  gözlə bağlı olan, gözə aid; oxşar, eyni olan; mahiyyət

  Tam oxu »
 • AYPOLAD

  Ay poladı, Ay kimi təmiz polad

  Tam oxu »
 • AYVAZ

  mətbəx, karvansara xidmətçisi; hərbi gəmidə cərrah köməkçisi; f. sərin külək; zefir

  Tam oxu »
 • AZAD

  sərbəst, ixtiyarı özündə olan, asudə

  Tam oxu »
 • AZADƏ

  sərbəst, ixtiyarı özündə olan, asudə

  Tam oxu »
 • AZADXAH

  istəyən; azadlıq uğrunda mübariz

  Tam oxu »
 • AZADXAN

  bax: Azad və Xan; sərbəst xan, asılı olmayan xan

  Tam oxu »
 • AZARPAŞA

  igid, qəhrəman Paşa; igid sərkərdə

  Tam oxu »
 • AZAY

  igid, qəhrəman; böyük azlar (etnonim)

  Tam oxu »
 • AZAYƏ

  igid, qəhrəman; böyük azlar (etnonim)

  Tam oxu »
 • AZƏR

  igid azlar, qoçaq azlar; od, atəş, atəşgah (Oda qulluq edən mələk; Günəş ilinin 9-cü ayı)

  Tam oxu »
 • AZƏRİ

  «az» (uz, oğuz) və «ər» (igid, qəhrəman) sözlərindən düzəlmiş, «igid azlar (oğuzlar)»; «oda qulluq edən», «oda sitayiş edən» deməkdir

  Tam oxu »
 • AZƏRİN

  «az» (uz, oğuz) və «ər» (igid, qəhrəman) sözlərindən düzəlmiş, «igid azlar (oğuzlar)»; «oda qulluq edən», «oda sitayiş edən» deməkdir

  Tam oxu »
 • AZƏRPAŞA

  igid, qəhrəman Paşa; igid sərkərdə

  Tam oxu »
 • AZİM

  qəti qərar verən; əzmkar

  Tam oxu »
 • AZİMƏ

  qəti qərar verən; əzmkar

  Tam oxu »
 • AZMAN

  böyük, nəhəng; şalban; qarışıq; az tapılan kişi

  Tam oxu »
 • AZMİ

  sümüklə əlaqədar olan; köklə, nəsillə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • AZMİYƏ

  sümüklə əlaqədar olan; köklə, nəsillə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • AZNAUR

  qəhrəman. Az tayfasının yaşadığı yer

  Tam oxu »
 • AZNAVUR

  qəhrəman. Az tayfasının yaşadığı yer

  Tam oxu »
 • AZOV

  eyni adlı şəhər və dənizin adındandır

  Tam oxu »
 • AZTƏKİN

  az, nadir olan təkin (xanın varisliyə hüququ olası oğluna verilən titul)

  Tam oxu »
 • BABA

  ata və ya ananın atasının onların uşaqlarına olan qohumluq münasibəti (Sovet dövrünə qədər Azərbaycanda "ata" mənasında işlənmiş, müasir Türkiyədə də

  Tam oxu »
 • BABABƏY

  baba olan, baba kimi bəy; böyük ağa bəy

  Tam oxu »
 • BABACAN

  can baba, əziz baba; yetkin, inanılan adam

  Tam oxu »
 • BABAƏLİ

  «baba» (böyük) və «Əli» sözlərindən düzəlmiş, «böyük Əli» deməkdir

  Tam oxu »
 • BABAƏMİ

  «baba» (böyük) və «əmi» sözlərindən düzəlmiş, «baba əvəzi əmi», «böyük əmi» mənasındadır

  Tam oxu »
 • BABAGÜL

  babanın gülü, çiçəyi; babanın sevimli nəvəsi

  Tam oxu »