Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • APREL

  açmaq, tumurcuqlanma; Qriqoryan təqviminin dördüncü ayı

  Tam oxu »
 • ARABİL

  ara düzəldən, barışdıran; kəşfiyyatla məşğul olan

  Tam oxu »
 • ARABUL

  ara düzəldən, barışdıran; kəşfiyyatla məşğul olan

  Tam oxu »
 • ARAL

  ada; Asiyada yerləşən eyni adlı dənizin adındandır

  Tam oxu »
 • ARAN

  düz yer; təmkinlik, ağırlıq; eyni adlı ərazi adındandır

  Tam oxu »
 • ARARAT

  dağ adı: Ağrıdağ, Əyridağ, Kamal dağı, Nuh dağı da adlanır

  Tam oxu »
 • ARAT

  səpindən qabaq torpağın şumlanması; ərlər, hərbçilər; qorxmaz

  Tam oxu »
 • ARAZ

  ər, igid azlar (tayfa adı); su, çay; bağlı olan çay. " Araz" çayının adındandır

  Tam oxu »
 • ARAZALI

  Araz kimi coşqun Əli

  Tam oxu »
 • ARAZƏLİ

  Araz kimi coşqun Əli

  Tam oxu »
 • ARBAK

  ər, igid bəy; qəhrəman bəy; böyük qəhrəman

  Tam oxu »
 • ARGUN

  zəhmət, əmək, zəhmətli gün

  Tam oxu »
 • ARIMAN

  saf, təmiz, sağlam, düzgün adam

  Tam oxu »
 • ARISOY

  təmiz əsilli, sağlam nəsilli, əsli olan

  Tam oxu »
 • ARİF

  başadüşən, biləgən; xəbərdar

  Tam oxu »
 • ARİFƏ

  başadüşən, biləgən; xəbərdar

  Tam oxu »
 • ARİZ

  təbii olmayan, sonradan əmələ gələn; yanaq; şikayətçi, ərizəçi

  Tam oxu »
 • ARİZƏ

  təbii olmayan, sonradan əmələ gələn; yanaq; şikayətçi, ərizəçi

  Tam oxu »
 • ARQUN

  təmiz, təmizlənmiş, seçilmiş; çoxlu; qaçağan at

  Tam oxu »
 • ARMAĞAN

  hədiyyə, peşkəş, sovqat

  Tam oxu »
 • ARMAN

  igid, qoçaq, qürurlu, bacarıqlı adam; istək, həvəs, arzu

  Tam oxu »
 • ARSAQ

  igid saq, ər saq; kişi, mərd; Albaniyada vilayət adı

  Tam oxu »
 • ARSLAN

  aslan; qədim türklərdə totem və titul

  Tam oxu »
 • ARŞAQ

  igid saq, ər saq; kişi, mərd; Albaniyada vilayət adı

  Tam oxu »
 • ARTUN

  q.t. dillərində «artan, çoxalan» mənasıda olan bitki (zirə) adındanddır

  Tam oxu »
 • ARTUR

  bax: Ərtur

  Tam oxu »
 • ARUZ

  ər uz, igid oğuz; q.t. tayfalarından biri; böyük; təcrübəli adam

  Tam oxu »
 • ARUZƏ

  ər uz, igid oğuz; q.t. tayfalarından biri; böyük; təcrübəli adam

  Tam oxu »
 • ARUZXAN

  ər asların xanı; işıqlı xan; döyüşkən xan

  Tam oxu »
 • ARZUM

  mənim arzum; arzu ilə həyata gələn

  Tam oxu »
 • ARZUMAN

  arzu edən, arzulu, niyyətli; tez anlayan

  Tam oxu »
 • ASƏF

  Allah mühakimə etdi, Tanrı hökm verdi; vəzir, nazir; ağıllı, tədbirli

  Tam oxu »
 • ASİ

  itaət etməyən, üsyan edən

  Tam oxu »
 • ASİF

  güclü külək, qasırğa

  Tam oxu »
 • ASİFƏ

  güclü külək, qasırğa

  Tam oxu »
 • ASİM

  müdafiə edən, müdafiəçi; ismətli, namuslu

  Tam oxu »
 • ASİMAN

  göy, səma, göy qübbəsi

  Tam oxu »
 • ASİMƏ

  müdafiə edən, müdafiəçi; ismətli, namuslu

  Tam oxu »
 • ASLAN

  şir; igid, qoçaq, qəhrəman

  Tam oxu »
 • AŞİQ

  sevən, vurğun, sevmiş, sevgili

  Tam oxu »
 • AŞİQƏ

  sevən, vurğun, sevmiş, sevgili

  Tam oxu »
 • AŞİNA

  “Aqşin” adından yaranmışdır. “Böyük dişi boz qurd”... «nəcib canavar» mənasındadır

  Tam oxu »
 • AŞİR

  məhərrəm ayının 10-cu günü (661-ci ildə Kərbəlada İmam Hüseyn və tərəfdarlarının qətlə yetirildiyi gündür)

  Tam oxu »
 • AŞKİN

  üstün gələn, qalib gələn

  Tam oxu »
 • AŞKİNA

  üstün gələn, qalib gələn

  Tam oxu »
 • AŞQIN

  üstün gələn, qalib gələn

  Tam oxu »
 • AŞUR

  məhərrəm ayının 10-cu günü (661-ci ildə Kərbəlada İmam Hüseyn və tərəfdarlarının qətlə yetirildiyi gündür)

  Tam oxu »
 • AŞURA

  məhərrəm ayının 10-cu günü (661-ci ildə Kərbəlada İmam Hüseyn və tərəfdarlarının qətlə yetirildiyi gündür)

  Tam oxu »
 • AŞURALI

  bax: Aşur və Əli

  Tam oxu »
 • AŞUREY

  məhərrəm ayının 10-cu günü (661-ci ildə Kərbəlada İmam Hüseyn və tərəfdarlarının qətlə yetirildiyi gündür)

  Tam oxu »