ABGÜŞT

Farsca ab (su) və güşt (ət) sözlərindən düzəlib, “ət suyu” (bozbaş) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABGƏRDƏN
ABHƏYAT

Значение слова в других словарях