ABİZƏR

zər sahibi, qızılın yiyəsi. Acal uca, yüksək; mərhəmətli; xoca, müəllim, ustad.
ABİT
ABQƏDİR