ADI ÇIXMAQ

qazandığı ada layiq olmamaq, heç nədən məşhurlaşmaq.

ADI BATMAQ
ADI DƏFTƏRƏ DÜŞMƏK