ADAŞBƏY

başqası ilə eyni ada malik olan bəy.
ADAŞ
ADƏM