ADLIXAN

adı, sanı olan xan, tanınmış xan.
ADLIBƏY
ADNAQULU