AFƏRBƏY

işıqlı bəy (bax: Afər); "Afər bəy" adındandır.
AFDİL
AFƏRXAN