ALIKİŞİ

Alı kişi; Alıya bənzər, Alı kimi oğul.
ALIXAN
ALIMƏMMƏD