ALIMƏMMƏD

"Əli" və "Məmməd" adlarından yaranmışdır.
ALIKİŞİ
ALIPAŞA