ALIPAŞA

uca, yüksək paşa (baş ağa).
ALIMƏMMƏD
ALIŞ