ALAGÖZ

alagözlü, iri və qəşəng gözləri olan.
ALACAN
ALAGÜL

Digər lüğətlərdə