ALEFTİNA

qaytarmaq; göstərmək; getmək; ehtiram.
ALDONA
ALƏMARA