ALTUNBƏY

qızıl bəy; varlı-dövlətli bəy.
ALTUNBAY
ALTUNƏ