AMANGƏLDİ

bağışlanan doğuldu, rəhm olunan gəldi.
AMANƏ
AMANXAN