ANŞIRMAQ

Anlamaq, başa düşmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Mahru xanım xotkarın sözlərindən anşırdı ki, qardaşı bu neçə gündə niyə narahatmış. (“Mahru xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A.,B.A.)

ANSUZUN
APUL-APUL

Digər lüğətlərdə