ARITMAQ

Boğazını arıtmaq: öskürməklə boğazını təmizləmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Vəzir qurcalandı, boğazını arıtdı, içini çəkdi... (“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A.)

ARIĞINAQ
ARİZ ƏRƏB

Digər lüğətlərdə