ARƏSTƏ

Bax: arastə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Elə ki məclis arəstə oldu, hər kəs öz yerini tutdu, xotkar dedi... (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

ARASTƏ FARS
ARƏSTƏ OLMAQ

Digər lüğətlərdə