ARABİR

ARABİR [Yelena:] Zəki arabir bizi yad edir (A.Şaiq); ARA-SIRA Binanın kiçik dəhlizi və iclas otağı işdən-gücdən danışan və ara-sıra zarafat edib gülən adamlarla dolmuşdu (M.İbrahimov); BƏZƏN Qətibə bəzən Hüsaməddindən şübhələnir və onun Toğrul tərəfinə keçdiyini zənn edərək rabat sız olurdu (M.S.Ordubadi); GAHBAGAH Aşiqəm dərdiməndə; Dərd dedim dərdiməndə; Gah dərd məni aparır; Gahbagah dərdi mən də (Bayatı); GAH-GAH Açaq üzdən, gözdən tamam niqabi; Gah-gah içib sərxoş olaq şərabı (M.P.Vaqif); HƏRDƏNBİR Leyla: Yenə etibarlıdır, hərdənbir məktub-zad yazır.. (B.Bayramov); NÜDRƏTƏN Alış-veriş nüdrətən olur (Ə.Haqverdiyev).

ARA-SIRA
ARAÇI

Digər lüğətlərdə