ARTIQLIQ

ARTIQLIQ – AZLIQ Nadir iztirabının artıqlığından bozarıb qızarırdı (B.Talıblı); Bu isə yenə ona etimadın azlığını göstərirdi (Ə.Sadıq).

ARTIQ
ARTIM

Digər lüğətlərdə