atmosfer havasına zərərli fiziki təsirin yol verilən həddi

Mənbələrin hər birinin və hamısının zərərli fiziki təsirlərinin atmosfer havasına fiziki təsirin yol verilən səviyyəsini aşmaması şərti ilə zərərli fiziki təsirin hər bir mənbəyi üçün müəyyən edilən normativ

atmosfer havasına zərərli fiziki təsir
atmosfer havasının çirklənməsi