audiovizual informasiya

Səslə müşayiət olunan görüntülü (təsvirli) informasiya

audiovizual əsər istehsalçısı
audit