AXIR

Bax: axur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

AXÇA
AXIR-BAŞI

Digər lüğətlərdə