Слово ABİ-LEYSAN в словаре лексики азербайджанских дастанов.

fars. ab + süryanicə. niysan

1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış.

2. Məcazi mənada: çox axan göz yaşı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Keçəl Həmzə asta-asta sərtövləyə yaxınlaşdı. Sərtövlənin qabağında peyinin üstə oturub gözündən abi-leysan kimi yaş tökməyə başladı. (Paris nüsxəsi, 6-cı məclis)

← ABİ-LEYSAN

Bax: ab-leysan.

ABİ-NEYSAN →

Bax: abi-leysan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nigar xanımın gözləri elə dolub, elə dolub ki, elə bi