ABİ-LEYSAN

Bax: ab-leysan.

ABİ-KÖVSƏR
ABİ-LEYSAN

Digər lüğətlərdə