Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində EHMALLI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax ehmal 1-ci mənada. Ehmallı tərpənmək. Ehmallı gəlmək. Şeyləri ehmallı düşürmək. – O, daşıqçılara yüklərin ehmallı düşürülməsini tapşırdı. S.Rəhimov. Sıralarda oturan sakit, top kimi sağlam kənd çocuqları müəllimlərinin xasiyyətinə alışmışdılar. Ona görə də çox zaman ehmallı gəlib, ehmallıca gedərdilər. Mir Cəlal. Qızılgül açıldı, uzadıb əl, dər! İncitmə yarpağı, ehmallı gəl, dər! M.Rahim.
← EHMALDAN

zərf Yavaşdan, astadan, yavaş, asta, üsulluca.

EHMALLICA →

zərf Sakitcə, astadan, yavaş-yavaş, ehtiyatla, üsulla.