Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində SABAHDAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf
1. Sabah başlanan kimi, günün başlanğıcından, günün ilk saatlarından; səhərdən. [Mahmud:] Sabahdan balta çalıram, bir qıxmıq da qopara bilmirəm. Ə.Haqverdiyev.
2. Ertəsi gündən. Sabahdan işə başlayırıq. – [Əsgər:] Vallah, sabahdan arşınmal satan olacağam. Ü.Hacıbəyov. Sabahdan o uşaqlar qarının ümidinə qalacaq, dərslərinə baxan olmayacaq. M.Hüseyn.
← SABAH-BİRİGÜN

zərf Yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə, yaxınlarda.

SABAHGÜLÜ →

is. bot. Üzərinə günəş işığı düşdükdə açılan, kölgədə isə gülləri bükülən birillik gül bitkisi.