ABİSƏT adının mənası.

ataların üzü, sifəti; abbasilərdən.
← ABASƏT

ataların üzü, sifəti; abbasilərdən.

ABSƏT →

ataların üzü, sifəti; abbasilərdən.