Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ÇÜ

  (İmişli, Salyan) paz, çüy. – Baltanın başına çü vır, çıxar dəgər uşağa (İmişli) Çü qoymağ – ara qarışdırmaq, ara vurmaq

  Tam oxu »
 • ÇÜDİ

  (Dərbənd, Tabasaran) bax çodi. – Müslümət ananın pişirən çüdiləri çux ləzətdü uladı (Dərbənd); – Çüdi ətdən də bişirilədü (Tabasaran)

  Tam oxu »
 • ÇÜLƏ

  (Lənkəran, Lerik, Yardımlı) çöp. – Bi dənə çülə ver, dişimi qurtdalayım (Lənkəran)

  Tam oxu »
 • ÇÜLPƏK

  (Göyçay) süzgəc. – Ayranı çülpəkdən keçir

  Tam oxu »
 • ÇÜMÜRÜX’

  (Çənbərək, Gədəbəy, Qazax, Tovuz) çürüdülmüş ayran, süd. – Çümürüyü torvuya töx’ (Çənbərək); – Asya bacı, köməy elə, bu çümürüx’ qazanın yerə qoyum (G

  Tam oxu »
 • ÇÜPƏ

  (Cəlilabad) çör-çöp. – Qıza, ged çüpə gəti tökim təndürə

  Tam oxu »
 • ÇÜRMÜX’

  (Zaqatala) bax çümürüx’

  Tam oxu »
 • ÇÜŞMƏ

  (Qazax) azmış, itkin düşmüş (heyvan). – Bu at çüşmədi, dörd aydı gəlif bizim ilxıya qarışıf, yə:si çıxmer

  Tam oxu »
 • ÇÜTQABAĞI

  (Bakı) bax cütqabağı. – Qabağlar arvaddar çütqabağı qoyardı

  Tam oxu »
 • ÇÜTRƏM

  (Gədəbəy) cüt, qoşa, birlikdə. – İki çovan yolda çütrəm gedər; – Qızılözən xımırçəx’nən çütrəm olor

  Tam oxu »
 • ÇÜV

  (Ağdərə) təkərin oxdan çıxmaması üçün oxun ucuna keçirilən dəmir

  Tam oxu »
 • ÇÜY

  I (Gəncə, Şəki, Zaqatala) bax çü. – O kötüyü çüynən yarmağ olar (Zaqatala); – Çüy olmasa, bu odun yarılmaz (Gəncə); Odunu çüynən yar (Şəki) II (Zaqata

  Tam oxu »
 • ÇÜYÜ

  (Daşkəsən) boyunduruğun ortasına keçirilən iki ağac. – Çüyü ağaşdan oloy; – Çüyüyü boyunduruğa vuroyrux kun, kağan ortadan qaşmasın

  Tam oxu »
 • ÇÜYÜDBAŞI

  (Ağdam, Cəbrayıl) şüyüd. – Qızım, get çüyüdbaşı yığ, dolmuya tökəx’ (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • ÇÜYÜT

  (Qax, Qazax) bax çiyid II. – Çüyüt olmuyan doyğa pis dader (Qazax)

  Tam oxu »
 • ÇÜYÜTKƏ

  (Qazax) təkərin oxdan çıxmaması üçün oxun ucuna keçirilən dəmir. Dd

  Tam oxu »
 • DABA

  (Qax, Zaqatala) barsız

  Tam oxu »
 • DABALAĞ

  (Quba) badalaq ◊ Dabalağ vurmağ – badalaq vurmaq. – Güləşəndə bizdə bir-birinə dabalağ vurardılar Dabalağ gəlməg (Quba) – kələk gəlmək, aldatmaq

  Tam oxu »
 • DABAN

  I (Qarakilsə, Qazax) dəyirman daşının işini nizamlayan dəmir hissə. – Dabanı bərkit, daş düşər (Qazax); – Də:rmanın dabanın yendir, unu yaxşı üyüssün

  Tam oxu »
 • DABANA

  (Culfa, Qarakilsə, Şahbuz) bax daban III. – Qapı dabanadan çıxıp (Qarakilsə); – Dabana qapını saxlıyır (Culfa)

  Tam oxu »
 • DABANDI

  dabandıya düşmax: (Zaqatala) mövsümi işdən ixtisara düşmək; payızda arana köçəndən sonra işdən (çobanlıqdan) azad edilmək

  Tam oxu »
 • DABANNAMAX

  I (Qəbələ) şabalıdı dabanla basaraq qərzəkdən çıxarmaq. – Uşaxlar cecə dabannamağa gedillər II (Zəngibasar) çatmaq

  Tam oxu »
 • DABANNI

  (Şuşa) cürətli, ürəkli. – Mö:- kəm dabannı adam çoxdu burda

  Tam oxu »
 • DABANYARPAĞI

  (Salyan) tənəyin dib hissəsində əmələ gələn yarpaq. – Tənəgdə yaman daban yarpağı var

  Tam oxu »
 • DABDABAY

  I (Qax) siçovul II (Qax) balacaboy (adam)

  Tam oxu »
 • DABIRMA

  (Şamaxı) tez, tez-tez, cəld, sürətlə. – Dabırma gessön, çatarsan

  Tam oxu »
 • DABİ

  (Sabirabad) sırıqlı

  Tam oxu »
 • DABJO

  (Zaqatala) papiros. – Dabjo aldım

  Tam oxu »
 • DABLI

  (Qax, Zaqatala) qıf

  Tam oxu »
 • DABRAĞ

  (Quba) çuval. – Əhmədin gəlini un dabrağ gətimişdi

  Tam oxu »
 • DABRIMA

  (Kürdəmir) bax dabırma. – Dabrıma gedib yoldaşua çat

  Tam oxu »
 • DABRIMAĞ

  (Əli Bayramlı, İmişli, Kürdəmir, Qazax, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Şamaxı) tez-tez yerimək. – Adə, dabrı də (Saatlı); – Dabrı, dahı gözdəməyə vax yoxd

  Tam oxu »
 • DABRIMƏY

  (Cəlilabad) bax dabrımağ

  Tam oxu »
 • DADAX

  I (Şəki) ayaq. – Qoyunun dadaxlarını bir asmışdıx, başini bir II (Gəncə) uşağın ilk addımı, ilk yerişi

  Tam oxu »
 • DADAXLI

  (Şəki) ayaqlı. – Dadaxlı sandıx varıydı bizdə

  Tam oxu »
 • DADAMAL

  (Ağcabədi, Cəbrayıl, Çənbərək, Hamamlı, Xanlar, Qazax) öyrəşmiş, dadanmış, alışmış. – Dadamal qoyun südü içdi (Ağcabədi); – Pişik ətə dadamaldu (Cəbra

  Tam oxu »
 • DADAMCIL

  (Çənbərək) öyrəşmiş, dadanmış, alışmış. – Bizim inəx’ arxaca dadamcıldı, çöldə durmur, qaçıf gəlir

  Tam oxu »
 • DADAPİSDİX’

  (Gəncə, Qazax, Şəmkir) əziyyət, çətinlik. – Bir dadapisdix’nən düzəltdim, yola saldım, getdi (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • DADARDOYMAZ

  (Şəki) az, yarımçıq. – Yidi, amma dadardoymaz, doymadı

  Tam oxu »
 • DADAŞ

  (Ağdam, Göyçay, Qusar, Lənkəran, Ordubad, Şamaxı, Yardımlı, Zəngilan) 1. ata (Zəngilan). – Bizdə dədə də de:rix’, dadaş da de:rix’, 2

  Tam oxu »
 • DADDAMAĞ

  (Salyan) çağırmaq, haraylamaq. – Ədə, sə:rdən anon səni daddıyır, nöş cavab vermirsən?

  Tam oxu »
 • DADDIĞ

  (Qafan) yağda qızardılmış soğan; yağ-soğan. – Xörəyə daddığ tök

  Tam oxu »
 • DADGÜL

  (Daşkəsən) ağac adı

  Tam oxu »
 • DADI

  (Cənubi Azərbaycan) kürəkən. – Abbas Əhmədin dadısıdı

  Tam oxu »
 • DADIX

  (Şəki) bax dadax I. – Dört dadıxları olannara diyillər kürsü

  Tam oxu »
 • DADIXMAX

  (Ordubad) bax dadımax. – Qatıx dadıxıfdı

  Tam oxu »
 • DADIMAX

  (Göyçay, Mingəçevir) xarab olmaq, pis dad vermək

  Tam oxu »
 • DADIMDUZUM

  (Bakı) bir az, bir tikə. – Bir qarpuzdan həreyə dadımduzum əncağ çatar

  Tam oxu »
 • DADIMSIMMAĞ

  (Salyan) dadına baxmaq. – Bir qaşıx bı xörəgdən dadımsın görəg duzu necədi?

  Tam oxu »
 • DADIŞMAX

  (Qazax) bərk-boşluğunu bilmək üçün yumurtaları dişə vurub yoxlamaq. – Dadışmasam döyüşdürmərəm

  Tam oxu »