Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • GÜCƏPİSDIĞNAN

  (Şəki) güclə, zorla, çətinliklə. – Gücəpisdığnan qapını açər; – Bir gücəpisdığnan gəlif çıxmışam

  Tam oxu »
 • GÜCÜLLƏMƏK

  (Ordubad) artmaq, çoxalmaq. – To:us xanım çox işdiyib, axırı noxsannarı gücüllüyüb

  Tam oxu »
 • GÜCÜRRƏMƏY

  (Cəlilabad) zorlamaq. – Biz gücürreyib almışüg bılardan

  Tam oxu »
 • GÜDARA

  (Ordubad) tənək çubuğu. – Mən bağımızda güdara basdırdım

  Tam oxu »
 • GÜDƏN

  (Dərbənd) bax gödə (1-ci məna). – Aldi u almaları də güdəninə saldi

  Tam oxu »
 • GÜDƏNXUR

  (Xaçmaz, Quba) qarınqulu, acgöz

  Tam oxu »
 • GÜDİL

  I (Cəlilabad) səhəng II (Lerik) gödək

  Tam oxu »
 • GÜDMAN

  (Oğuz) bax gödman

  Tam oxu »
 • GÜDMÜL

  (Qazax, Tovuz) bax gödül. – A bala, bizim yava belə ha döydü, bu nədi güdmül şey, sapı-zadı da sınıx (Tovuz)

  Tam oxu »
 • GÜDÜ

  (Qazax) çoxbilmiş (adam)

  Tam oxu »
 • GÜDÜX’

  I (Tovuz) yersiz danışan, sözünün yerini bilməyən. – Fatma güdüy adamdı, heş sözü:n yerini bilmir II (Goranboy) koğuş III (Tovuz) gödək

  Tam oxu »
 • GÜDÜKÇÜ

  (Ağdaş, Göyçay, İmişli, Kürdəmir, Qax) malotaran, naxırçı, çoban. – Güdükçü bi baş malı ayda omma:ta güdür (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • GÜDÜL

  I (Ağdaş) dibçək II (Çənbərək) quyruqsuz toyuq III (Cəlilabad) bax güdil I IV (Zaqatala) qulpu sınıq saxsı suqabı

  Tam oxu »
 • GÜDYANI

  I (Qazax) bax güdyan. – Gülsara yaman güdyanı adamdı II (Çənbərək) çovdar. – Biyilki güzdəx’də yaman güdyanı var

  Tam oxu »
 • GÜƏLƏX’LİX’

  (Qazax) yaşıllıq

  Tam oxu »
 • GÜƏNİMƏX’

  (Çənbərək) işıqlanmaq. – Ay çiji, güəniyif, dur gedəx’

  Tam oxu »
 • GÜƏRMƏ

  (Çənbərək, Gəncə) bax göyərmə. – Güərmə doğannan so:ra qoyuna so:x su verəndə ölür (Gəncə)

  Tam oxu »
 • GÜƏZƏ

  (Çənbərək) bax göyəzə. – Güəzə adam həmməşə adamı xəjələt elər

  Tam oxu »
 • GÜƏZƏLƏMƏX’

  (Tovuz) gəvələmək. – O nədi ağzıηda güəzələdiyin?

  Tam oxu »
 • GÜƏZƏMƏX’

  (Şəmkir) bax güəzələməx’. – Yuan-yuan nə güəzirsəη

  Tam oxu »
 • GÜFLƏMƏX’

  (Çənbərək, Tovuz) məc. – çox yemək. – Əyə, bu ətdən az güfləsəηə (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • GÜGÜM

  (Göyçay, Lerik, Sabirabad, Salyan, Şamaxı) bax güyüm. – Sona gügümdə su gətirirdi (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • GÜJDƏMƏK

  (Culfa) dərmək. – Meyvəni gəlib-gedən güjdər

  Tam oxu »
 • GÜJÜLƏMƏX’

  (Füzuli) arğac vermək. – Gücü ağacı qoyub güjülüyürüx’

  Tam oxu »
 • GÜJÜRRƏMƏX’

  (Cəbrayıl) cəhd etmək. – Güjürrə, işi qutar

  Tam oxu »
 • GÜL

  I (Qazax) düymə II (Göyçay) əncir ağacının ilk, birinci meyvəsi III (Gədəbəy) ildırım IV gül qoymağ: (İmişli) məc

  Tam oxu »
 • GÜLAB

  (Ordubad) taxıla verilən ikinci su. – Taxıla gülab vırmağın vaxtıdı

  Tam oxu »
 • GÜLBACI

  (Yardımlı) qardaşarvadı

  Tam oxu »
 • GÜLBA:RƏK

  (Dərbənd) novruzgülü. – Gülba:rək bənövşiynən bir vaxtdə çixədü

  Tam oxu »
 • GÜLBƏSƏR

  (Cəlilabad, Culfa, Qazax, Naxçıvan, Ordubad, Zəngilan) xiyar. – Gülbəsərdən xoşum gəlir (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • GÜLBIRNI

  (Zəngilan) itburnu

  Tam oxu »
 • GÜLBİ

  (Bakı) heyva çiçəyi. – Gülbi qutardi, mən heç bi dənə də yiə bilmədim

  Tam oxu »
 • GÜLBURNU

  (Xanlar) bax gülbırnı

  Tam oxu »
 • GÜLÇİNNİG

  (Bakı) gülməli söhbət

  Tam oxu »
 • GÜLDÜRƏMƏX’

  (Daşkəsən) kasıblaşmaq, yoxsullaşmaq

  Tam oxu »
 • GÜLƏBATIN

  I (Bakı) tərtəmiz II (Bakı) zərli sap

  Tam oxu »
 • GÜLƏBƏSDƏ

  (Ağdam, Şəki) şamama. – Üş dənə güləbəsdə alıf, hər uşağa birini verdim (Şəki)

  Tam oxu »
 • GÜLƏBZAY

  (Ordubad) mürəbbəqabı. – Güləbzay saxsıdan olar, şüşədən olar

  Tam oxu »
 • GÜLƏCƏ

  (Ordubad) keçmişdə qadınların evdə geydikləri qolsuz qofta. – Güləcəni keşmişdə çox geyərdilər

  Tam oxu »
 • GÜLƏCƏQARĞA

  (Xaçmaz) göycəqarğa

  Tam oxu »
 • GÜLƏH

  (Culfa) ikinci və üçüncü dəfə biçilən, çalınan yonca

  Tam oxu »
 • GÜLƏMBİR

  (Ağdam, Xocavənd, Şəki, Yevlax) taxıla verilən ikinci su. – Taxıla güləmbir verdim (Yevlax); – Yazda güləmbir vururdux taxıla, yağınnığ olanda vurmurd

  Tam oxu »
 • GÜLƏNBİR

  (Mingəçevir) bax güləmbir

  Tam oxu »
 • GÜLƏNGƏRİŞ

  (Salyan) eyvan

  Tam oxu »
 • GÜLGAVAZ

  (Meğri) gülünc. – Belə gülgavaz iş yux idi ki, Eranda dul avrədi də gətirip qaçeydilar

  Tam oxu »
 • GÜLGÜLƏMƏX’

  (Füzuli) gözümçıxdıya salmaq, danlamaq. – O, getdiyi evdə onu çox gülgülüyürdülər

  Tam oxu »
 • GÜLGÜNNÜG

  (Salyan) şənlik

  Tam oxu »
 • GÜLQƏND

  (Naxçıvan) qızılgül mürəbbəsi. – Gülqəndi çaynan yeyəllər

  Tam oxu »
 • GÜLLAHLAMAX

  (Çənbərək) bir nəfəsə içmək. – Sudan yaman güllahladım, genə susalığım qaşmadı

  Tam oxu »
 • GÜLLƏMƏX’

  I (Ağdam, Füzuli, Şamaxı) təndir çörəyinin üzündə yanıq qabarcıqlar əmələ gəlmək. – Bir təndir çörəyin hamısı güllədi (Ağdam); – Çörəyim güllədi (Füzu

  Tam oxu »