Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • QULAĞI SƏSDƏ OLMAQ

  bir şeyin intizarında olmaq, bir xəbər gözləmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞI SƏSƏ DÜŞMƏK

  bax: qulağına səs dəymək.

  Tam oxu »
 • QULAĞIM SƏNDƏDİR

  məşğul olsa da, birisini dinlədiyini, diqqətinin onda olduğunu bildirmək üçün işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QULAĞIN MƏNDƏ OLSUN

  birisinin diqqətini öz söhbətinə cəlb etmək üçün işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA ÇATDIRMAQ

  bir sözü, ya xəbəri hər hansı bir vasitə ilə eşitdirmək, bildirmək; ~ xəbər vermək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA ÇATMAQ

  bir hadisə barədə xəbərdar olmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA DƏYMƏK

  ötəri eşitmək; ~ qulağı çalmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA GİRMƏMƏK

  təsir etməmək, saymamaq, qəbul etməmək, əhəmiyyət verməmək; ~ məhəl qoymamaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA İNANMAMAQ

  eşitdiklərinin doğru olduğuna şübhə etmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA PAMBIQ (BARMAQ) TIXAMAQ

  qulaq asmaq istəməmək, eşitmək istəməmək, deyiləni qəbul etməmək; ~ qulaqardına vurmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA SƏS DƏYMƏK

  irəlidə olacaq və ya meydana gələcək bir şey haqqında eşitmək; ~ qulağı səsə düşmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA SÖZ GİRMƏMƏK

  sözə qulaq asmamaq, deyilənə əməl etməmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINDA QALMAQ

  unutmamaq, həmişə xatırlamaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINDA SIRĞA ETMƏK (OLMAQ)

  həyat təcrübəsindən, sınaqdan çıxmış hikməti, hansısa vacib bir xəbərdarlığı, tövsiyəni və s.-ni unutmamaq, ayıq-sayıq olmaq; ~ yadda saxlamaq

  Tam oxu »
 • QULAĞINDAN PAMBIĞI ÇIXARMAQ

  ayılmaq, qəflətdən oyanmaq, reallığı görmək, düşünmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINI BURMAQ

  cəzalandırmaq; ~ qulaqburması vermək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINI DALAMAQ

  1. Təsadüfən özü haqqında xoşagəlməyən söz eşitmək.  2. Kiminsə danışığında yerinə düşməyən, dil qaydalarına uyğun olmayan söz və ya ifadədən qıcıqlan

  Tam oxu »
 • QULAĞINI DEŞMƏK

  yanlış bir sözü, zərərli bir fikri və ya eyni şeyi dönə-dönə eşitmək; xoşlamadığı ifadan, səsdən qıcıqlanmaq; ~ qulağını yağır eləmək

  Tam oxu »
 • QULAĞINI DOLDURMAQ

  bir fikri kiməsə təlqin etmək, bir şeyi davamlı deməklə inandırmağa çalışmaq; ~ beyninə yeritmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINI SALLAMAQ

  anlamamaq, deyilən sözü qanmamaq, irad və ya nəsihətə reaksiya verməmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINI SAZA VERMƏK

  saymamaq, əhəmiyyət verməmək, deyilənə məhəl qoymadan başqa işlə məşğul olmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINI YAĞIR ELƏMƏK

  bax: qulağını deşmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞININ ARDINI (DALINI, DİBİNİ) GÖRƏR

  bax: boynunun ardını görər.

  Tam oxu »
 • QULAĞININ DİBİ SARALMAQ

  vəziyyəti ağırlaşmaq, ölümü yaxınlaşmaq; ~ qulağının dibindən halva iyi gəlir.

  Tam oxu »
 • QULAĞININ DİBİNDƏ

  lap yaxında, bir addımlığında; ~ əl uzatsan, çatar (yetər), ağzının içində.

  Tam oxu »
 • QULAĞININ DİBİNDƏN HALVA İYİ GƏLİR

  ölümü yaxınlaşan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QULAĞININ KAR YERİNƏ SALMAQ

  özünü eşitməyən kimi göstərmək; eşitməmək.

  Tam oxu »
 • QULAQ ASMAQ

  1. Dinləmək.  2. Deyilənə əməl etmək, deyiləni qəbul etmək, fikir vermək; ~ sözə baxmaq.

  Tam oxu »
 • QULAQ KƏSİLMƏK

  diqqətlə dinləmək, diqqətlə qulaq asmaq, diqqət etmək.

  Tam oxu »
 • QULAQ KƏSMƏK

  aldatmaq, aldadıb pulunu və ya başqa bir şeyini əlindən almaq, hiylə ilə birindən bir şey qoparmaq.

  Tam oxu »
 • QULAQ VERMƏK

  dinləməyə, eşitməyə çalışmaq; ~ qulaqlarını şəkləmək.

  Tam oxu »
 • QULAQARDINA VURMAQ

  deyilənə qulaq asmamaq, ciddi qəbul etməmək, əhəmiyyət verməmək; ~ qabırğasının qalın yerinə salmaq.

  Tam oxu »
 • QULAQBURMASI VERMƏK

  cəzalandırmaq, tənbeh etmək; ~ qulağını burmaq.

  Tam oxu »
 • QULAQLARA KEÇƏ TƏPDİRMƏK

  oyanmağa, maariflənməyə mane olmaq, qəflətdə, cəhalətdə saxlamaq.

  Tam oxu »
 • QULAQLARA QURĞUŞUN

  arzu edilməyən və ya adı çəkilmək istənilməyən bir şey (hadisə) haqqında danışılarkən deyilən ifadə; ~ şeytan qulağı kar olsun

  Tam oxu »
 • QULAQLARI TUTULMAQ

  karlıq yaranmaq, eşitməmək; bərk səs-küydən narahat olmaq; ~ baş-beyni getmək.

  Tam oxu »
 • QULAQLARINI ŞƏKLƏMƏK

  bir şeyi eşitmək həvəsində olub bütün diqqətini ona vermək; ~ qulağı darı dəlmək, qulaq vermək.

  Tam oxu »
 • QULLUĞUNDA DAYANMAQ (DURMAQ)

  hər istək və tapşırığını yerinə yetirmək; ~ xidmət göstərmək, qulluq göstərmək.

  Tam oxu »
 • QULLUQ GÖSTƏRMƏK

  bax: qulluğunda dayanmaq (durmaq).

  Tam oxu »
 • QULP QOYMAQ

  bax: qəmiş qoymaq.

  Tam oxu »
 • QULPUNDAN ÇIXAN

  imkanı, gücü çatan qədər, bacardığı qədər.

  Tam oxu »
 • QUM GÖYƏRƏNDƏ

  heç vaxt, heç zaman; ~ keçi ağaca çıxanda, dəvənin quyruğu yerə dəyəndə.

  Tam oxu »
 • QUMDA EV TİKMƏK

  zəmin, bünövrə yaratmadan, möhkəm əsas, təməl qoymadan bir iş görmək.

  Tam oxu »
 • QURANA ƏL BASMAQ

  əlini Quran kitabı üstünə qoyaraq and içmək, vəd vermək və ya dediyinin doğru olduğuna başqalarını inandırmaq; ~ çörəyə əl basmaq

  Tam oxu »
 • QURANDAN DON GEYİNMƏK

  Qurana dönə-dönə and içmək; özünü dürüst və imanlı göstərmək.

  Tam oxu »
 • QURBAĞA GÖLÜNƏ DAŞ ATMAQ

  sakitləşdirmək, tam sakitlik hökm sürmək.

  Tam oxu »
 • QURBAN DEMƏK

  çətin bir işin uğurlu alınması üçün Allah yolunda heyvan kəsib paylamağı əhd etmək.

  Tam oxu »
 • QURBAN GETMƏK

  kiminsə və ya nəyinsə uğrunda canından keçmək.

  Tam oxu »
 • QURBAN OLSUN ...

  nəyinsə və ya kiminsə xatirinə güzəştə getmək, bağışlamaq məqamında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QURBAN VERMƏK

  qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün özünün və ya başqasının malından, canından keçmək.

  Tam oxu »